Tin tức mới và các sự kiện
2022-08-29

Tháng 9 có rất ít ngày nghỉ làm gián đoạn giao dịch, tương tự như tháng 8. Ngày lễ thị trường quan trọng duy nhất ảnh hưởng đến lịch giao dịch là...

2022-07-26

Trên thị trường tài chính quốc tế, Tháng 8 là một tháng giao dịch không ngừng nghỉ. Số ngày nghỉ lễ và số ngày cuối tuần tối thiểu, chỉ diễn ra một...

2021-09-28

Các nhà giao dịch thân mến!

Chúng tôi xin thông báo cho bạn về ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai vào tháng 9 và tháng 10 năm 2021. Vào các ngày...

2021-09-03

Kính gửi các nhà giao dịch! Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng giờ giao dịch sẽ được thay đổi vào ngày 6 tháng 9 năm 2021. Vui lòng lưu ý đến thực...

2021-08-25

Kính gửi các nhà giao dịch!

Chúng tôi xin thông báo đến bạn về ngày đáo hạn của các hợp đồng tương lai vào tháng 8 năm 2021. Vào những ngày tiếp...

2021-07-01

Các nhà giao dịch thân mến! Chúng tôi xin thông báo rằng giờ giao dịch sẽ được thay đổi trong khoảng thời gian từ ngày 01/07 đến ngày 06/07 năm 2021. Vui...